Trajnimi “Qeverisja e brendshme e organizatave të shoqërisë civile” mbahet më 7 dhe 8 nëntor 2013, në sallën e KCSF-së në Prishtinë. Agjendën e trajnimit mund ta shkarkoni në faqen e internetit të KCSF-së www.kcsfoundation.org . Trajnimi mbahet në gjuhën shqipe dhe ofrohet falas. Të drejtë aplikimi kanë vetëm përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile aktive në Kosovë.Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

Afati i fundit për aplikim është të Marten, më 5 nëntor 2013, ora 12:00.

Për t'u regjistruar, ju lutem plotësoni formularin në vazhdim.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

T