Otázky pre absolventov KAA UPJŠ

Milí absolventi, toto je dotazník pre vás. Chceme sa zlepšovať a spätná väzba od vás je ten najlepší predpoklad na zlepšovanie sa do budúcnosti.

Sledujte, čo robíme, na našom Facebooku a takisto sa pridajte do skupiny našich absolventov na LinkedIn.

* 1. Uveďte vaše meno a priezvisko. Ak ste od ukončenia štúdia zmenili meno, uveďte, prosím, i jeho tvar a formu v čase štúdia (ako si vás budeme pamätať:).

Veľmi Vás prosíme o uvedenie mena, no ak to z akéhokoľvek dôvodu nie je z Vašej strany možné, vpíšte prosím do poľa "anonym". Pole nemôže ostať prázdne.

* 2. Uveďte, prosím, svoj mail, na ktorom vás môžeme kontaktovať (urobíme tak len v prípade potreby, mail neposunieme tretím stranám a v žiadnom prípade nebudeme spamovať):

* 3. V ktorom roku ste ukončili vaše štúdium na našej katedre?

* 4. Aký program ste u nás ukončili?

* 5. Čo vám dalo štúdium na katedre BAS?

* 6. Čo by ste poradili súčasným študentom, aby sa lepšie uplatnili v praxi?

* 7. Čo by ste poradili vyučujúcim a vedeniu KAA? Čo by sa malo robiť podľa vášho názoru inak?

* 8. Momentálne (vzhľadom k vášmu štúdiu na KAA) pracujete...

* 9. Aké je vaše aktuálne zamestnanie? (Uveďte pozíciu a zamestnávateľa)

* 10. Súhlasíte so zverejnením vašich odpovedí na webových stránkach našej katedry a/alebo v našich propagačných materiáloch?

T