Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων χορηγεί δάνεια για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.
 
Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
ύψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

Δάνεια επενδυτικού σκοπού

ύψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000
διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

 
Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμβουλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, με τιμιότητα και ευελιξία εχεμύθεια, προτείνοντας την ιδανικότερη λύση βάση του δικού σας Προφίλ. (Profile)..

BS BUSINESS SOLUTIONS
Ακαδημίας 71, ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40
Email: info@bsbusinesssolutions.com
Site: www.bsbusinesssolutions.com
 

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Υψος χρηματοδότησης

Question Title

* 3. Περιγραφή Δραστηριότητας 

Question Title

* 4. Τι μορφής δάνειο επιθυμείτε:

Question Title

* 5. Υπάρχει φορολογική ενημερότητα

Question Title

* 6. Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα

Question Title

* 7. Υπάρχει δικό σας διαθέσιμο κεφάλαιο 20% σε περίπτωση που ζητηθεί από την τράπεζα της ίδιας συμμετοχής ;

Question Title

* 8. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2018,2019,2020,2021.

Question Title

* 9. Αναγράψτε τα καθαρά κέρδη χρήσης 2018,2019,2020,2021.

Question Title

* 10. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα ;

Question Title

* 11. Βρίσκεστε για κάποιο λόγο στον Τειρεσία ;

Question Title

* 12. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 13. Υπάρχουν ακίνητα προς εξασφάλιση, αν ναι τι είδους ακίνητο υπάρχει.

Question Title

* 14. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου ;

Question Title

* 15. Θέλετε να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό Newsletter μας ;

Question Title

* 16. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.bsbusinesssolutions.com

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή που θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

T