Phiếu khảo sát ý kiến khóa đào tạo lái xe ô tô phòng vệ cho khách hàng doanh nghiệp (Phần lý thuyết)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đánh giá khách quan của quý khách hàng về các chương trình đào tạo. Đây là cơ sở quan trọng giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong những khóa tập huấn tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách!

Question Title

* 1. Thông tin khách hàng

Question Title

* 2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
1. Anh, chị đánh giá như thế nào về giáo cụ giảng dạy lớp học lý thuyết?
2. Anh, chị đánh giá như thế nào về trang thiết bị đào tạo của HDV?
3. Anh, chị đánh giá như thế nào về chất lượng xe dùng cho đào tạo?
4. Anh, chị có nhận xét gì về trang thiết bị hỗ trợ nội dung học thực hành?

Question Title

* 3. GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
5. Anh, chị đánh giá như thế nào về hình thức trình bày giáo trình?
6. Anh, chị đánh giá như thế nào về việc phân chia thời lượng đào tạo nội dung lý thuyết?
7. Anh, chị có nhận xét gì về khả năng áp dụng các nội dung kiến thức đã học vào thực tế?
8. Anh, chị đánh giá như thế nào về việc phân chia thời lượng cho các bài tập thực hành lái xe?
9. Anh, chị có nhận xét gì về khả năng áp dụng các nội dung trong bài tập thực hành khi tham gia giao thông ngoài thực tế?

Question Title

* 4. HƯỚNG DẪN VIÊN (HDV)

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
10. Anh, chị đánh giá như thế nào về kiến thức lái xe an toàn của HDV?
11. Anh, chị đánh giá như thế nào về khả năng làm mẫu của HDV?
12. Anh, chị đánh giá như thế nào về phương pháp giao tiếp 2 chiều của HDV?
13. Theo anh, chị HDV đã giải đáp các câu hỏi của học viên như thế nào?
14. Anh, chị có nhận xét gì về việc HDV cập nhật thông tin, lấy các ví dụ thực tế khi hướng dẫn?
15. Anh, chị đánh giá như thế nào về khả năng tạo ra không khí sôi nổi cho lớp học của HDV
16. Anh, chị đánh giá như thế nào về kỹ năng thuyết trình của HDV?
17. Theo anh, chị việc nhấn mạnh các nội dung quan trong trong bài học của HDV đã được thể hiện như thế nào?

Question Title

* 5. HẠNG MỤC KHÁC

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
18. Anh, chị hãy cho biết đánh giá tổng thể về chất lượng của lớp học lý thuyết?
19. Anh, chị hãy cho biết đánh giá tổng thể về chất lượng của chương trình đào tạo thực hành?

Question Title

* 6. HẠNG MỤC KHÁC

  Không
20. Anh, chị có mong muốn tham gia các khóa học tiếp theo về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn của Honda Việt Nam không?

T