TỔNG QUAN

Hồi tháng 4, là một phần trong hành động ứng phó với tình trạng khẩn cấp do COVID-19, 26 dặm Đường/Phố Vì Sức Khỏe (Stay Healthy Streets, SHS) tạm thời đã được bố trí để mọi người có thể tập thể dục, đi bộ và đi xe đạp tới các cửa hàng thực phẩm, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh địa phương, song trong thời điểm vẫn phải duy trì được khoảng cách 6 feet.

Chúng tôi rất mong nhận được tiếp ý kiến đóng góp của quý vị về Stay Healthy Streets trong cộng đồng quý vị để biết tuyến đường/phố đó có tác dụng ra sao và có nên duy trì lâu dài hay không.

Thông Báo về Quyền Riêng Tư:
Thông tin được cung cấp trong khảo sát này được xem là hồ sơ công khai và có thể phải áp dụng quy định tiết lộ công khai. Để biết thêm thông tin, tham khảo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai, RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của quý vị, tham khảo Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Question Title

Hình ảnh

Question Title

* Vui lòng chọn một Stay Healthy Street mà quý vị muốn đóng góp ý kiến? Vui lòng sử dụng bản đồ ở trên để được hỗ trợ.

 
5% of survey complete.

T