Μπορείτε να πάρετε μέρος στην έρευνα που διεξάγουν οι "Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας" συμπληρώνοντας το ακόλουθο ερωτηματολόγιο το οποίο αφορά στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που ζει και εργάζεται εκτός Ελλάδος.

Αγαπητέ /η,

Μέσα από την πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας" γίνεται μια προσπάθεια για την χαρτογράφηση των Ελλήνων του
εξωτερικού, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρακτηριστικά των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, οι ανάγκες τους και οι προοπτικές τους. Η χαρτογράφηση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο
προκειμένου να γίνει κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών του ελληνικού έμψυχου δυναμικού ανά τον κόσμο, αλλά και να επανασυστήσει την Ελλάδα με τους Έλληνες και να βοηθήσει στην αμοιβαία κατανόηση
των Ελλήνων μεταξύ τους.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι υποχρεωτικό να τα υποβάλλετε στο ερωτηματολόγιο και
οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές, δεν θα δημοσιοποιηθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς
σκοπούς.

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

T