Ве покануваме да учествувате во анкетата „Родово врамнотежено управување“ што ја спроведува Институтот за комуникациски студии од Македонија и невладината организација „Изида вита“ од Словенија, како дел од проектот „Еднаква моќ за жените“. Вашите одговори се анонимни и ќе се користат исклучиво за подготовка на конкретни активности во проектот за следниот период од две и пол години.

Анкетата ќе Ви одземе само 10 минути, а ние со задоволство ќе Ви ги доставиме резултатите од неа, доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за темата.

Ви благодариме за учеството и за одвоеното време.
Ко-финансирано од Министерството за надворешни работи на Република Словенија

Question Title

* 1. Дали Ви е познат изразот родова еднаквост?

Question Title

* 2. Дали Вие лично сметате дека родовата еднаквост е важна? (Ве молиме одберете една бројка од скалата; каде 1 значи – воопшто не е важно; а 5 значи – многу е важно)

Question Title

* 3. Според Вашето лично мислење, дали родовата еднаквост е важна за компаниите? (Ве молиме одберете една бројка од скалата; каде 1 значи – воопшто не е важно; а 5 значи – многу е важно)

Question Title

* 4. Според Вашето лично мислење, дали мислите дека управувачките структури што се родово врамнотежени имаат позитивно влијание на... (во ситуацијава, 1 означува негативно влијание; 2 – делумно негативно влијание; 3 – нема позитивно ниту негативно влијание; 4 – донекаде има позитивно влијание; 5 – многу позитивно влијание) – Ве молиме оценете ги сите долунаведени изјави:

  1 2 3 4 5
Ефективно деловно работење
Финансиски зголемена успешност на компанијата
Креативни процеси во компанијата
Намален ризик во процесот на одлучување
Зголемена етичност во однесувањето на компанијата

Question Title

* 5. Што, според Вас, е родово врамнотежено управување (сегашната состојба во Вашата компанија не е релевантна)? Ако на највисокото ниво на управување или во управниот одбор (или генерален директор / главен извршен директор / управен директор), како и на двете нивоа под највисокотo ниво се:
(одберете само ЕДЕН одговор, кој означува што е исправно според Вас)

Question Title

* 6. Кој е на највисоката управувачка позиција во Вашата компанија (одберете ги сите соодветни одговори)?

Question Title

* 7. Како, од родова гледна точка, е избалансирано управувањето на Вашата компанија? Највисоката управувачка позиција или Управниот одбор (или генерален директор / главен извршен директор / управен директор) и на двете нивоа под највисокото ниво се:
(одберете само ЕДЕН одговор со кој се прикажува состојбата на родова врамнотеженост во Вашата компанија):

Question Title

* 8. Со кои активности за создавање родово врамнотежено управување и окружување во компанијата сте запознаени (обележете ги САМО оние за кои Вие знаете)?

Question Title

* 9. Дали некогаш сте се обиделе да примените различни методи и активности за да се постигне родово врамнотежено управување / окружување во Вашата компанија?

Question Title

* 10. Како што покажуваат различни истражувања, постојат значителни пречки за жените кои ги спречуваат во нивното унапредување на највисоките управувачки позиции. Според Вас, кои се трите најважни пречки? (одберете ТРИ најсоодветни одговори, според Вашето мислење):

Question Title

* 11. Ако сте жена, дали некогаш сте (штиклирајте ги сите одговори за кои одговорот е потврден):

Question Title

* 12. Една од целите на проектот е да ги информираме компаниите за предностите што доаѓаат со управувачки тим што е родово врамнотежен. Би дале ли свој придонес и учество во проектот со тоа што ќе вложите дел од своето време? Ве молиме имајте предвид дека не е потребна никаква финансиска инвестиција (одберете ЕДЕН одговор):

Question Title

* 13. Работам за

Question Title

* 14. Мојата функција е поврзана со/ на ниво на

Question Title

* 15. Јас сум:

Question Title

* 16. Имам

Question Title

* 17. Највисокото завршено образоние ми е

Question Title

* 18. Би сакал/а да дознаам повеќе за оваа тема, па затоа ве замолувам да ми ги испратите резултатите на (Ве молиме напишете ја вашата адреса за електронска пошта)

Ви благодариме што учествувавте во анкетата. Резултатите ќе ги објавиме на веб страницата на проектот - http://iks.edu.mk/mk/ednakva-mok-za-zenite. Слободно посетете нè за да видите како напредува работата на проектот.

T