Co obxetivo de mellorar o servizo que prestamos aos nosos clientes, lle rogamos a súa colaboración, para o que lle solicitamos responda o seguinte cuestionario puntuando diferentes aspectos do servizo.

Question Title

* 1. Nome do cliente (A enquisa pode ser anónima si vostede prefire non identificarse):

Question Title

* 2. Email (se desexa obter unha resposta):

Question Title

* 3. Tipo de servicio avaliado:

Question Title

* 4. Califique os seguintes puntos deste evento:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
1. Puntualidade
2. Atención do conductor
3. Comodidade da súa butaca
4. Limpieza do autobús
5. Seguridade e calidade do autobús
6. Prezo do billete
7. Relación calidade / prezo do servicio
8. ¿Cal é o grao de satisfacción global do noso servizo?

Question Title

* 6. Observacións e suxerencias:

T