Suirbhé

Bheimis an-bhuíoch díot dá líonfá an ceistneoir beag seo dúinn. Tá an t-eolas uainn mar chuid d’ullmhúchán an phlean teanga.

Question Title

* 1. An bhfuil a fhios agat go bhfuil Plean Teanga á ullmhú i gCorca Dhuibhne?

Question Title

* 2. Cad as tú?

Question Title

Íomhá

Question Title

* 3. Cá maireann tú anois?

Question Title

* 4. Cén teanga atá á húsáid go laethúil agat sa bhaile?    

Question Title

* 5. Cuir tic sa bhosca is fearr a dhéanann cur síos ar do chumas Gaeilge anois.

Question Title

* 6. Ar mhaith leat an seans a fháil feabhas a chur ar do chuid Gaeilge?

Question Title

* 7. Cé chomh minic is a labhraíonn tú Béarla le duine a bhfuil fhios agat go bhfuil Gaeilge ar a thoil aige/aici?

Question Title

* 8. Cén fáth a labhraíonn tú Béarla (má labhraíonn) le duine má tá Gaeilge ag an mbeirt agaibh?

Question Title

* 9. Cé chomh minic is a labhraíonn tú Gaeilge sna háiteanna seo?

  I  gcónaí Go minic Anois is arís Go hannamh Riamh
Sa bhaile
Sa chóras oideachais
Ar an láthair oibre
Sa chomharsanacht
Le cairde 
Sna siopaí/ag gnónna
Go sóisialta 
Seirbhísí áitiúla
Seirbhísí sláinte
Ag plé le seirbhísí stáit

Question Title

* 10. Cuir tic sa bhosca is fearr a léiríonn mar a mhothaíonn tú faoi na ráitis seo a leanas.

  Aontáim go láidir Aontaím Níl tuairim agam Ní aontáim
Is fearr liom Gaeilge a labhairt ná teanga ar bith eile
Tá sé tábhachtach go mairfidh an Ghaeilge anseo
Tá buntáistí ag baint le bheith i do chónaí sa Ghaeltacht seo
Bíonn brú orm Béarla a labhairt
Bíonn brú orm Gaeilge a labhairt 
Táim sásta obair leis an bpobal chun an Ghaeilge a neartú
Tá muinín agam as mo chuid Gaeilge
Ba mhaith liom dá labhródh gach duine Gaeilge liom i gcónaí
Ba mhaith liom go mbeadh pobal láidir Gaeilge i gCorca Dhuibhne sa todhchaí

Question Title

* 11. Aois

Question Title

* 12. Inscne

Question Title

* 13. Cad iad tacaíochtaí atá ar fáil faoi láthair don teanga sa cheantar seo?

Question Title

* 14.  Cad iad na tacaíochtaí atá uait féin ó thaobh na Gaeilge de?

Má tá aon moltaí nó ceisteanna agat seol chughainn anseo iad;
Tobar Dhuibhne

Question Title

Íomhá

T