ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – COVID-19 & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόχοι της έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των νησιωτικής επιχειρηματικότητας της χώρας και η χαρτογράφηση των αναγκών χρηματοδότησης και αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων στις νησιωτικές Περιφέρειες. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα συντελέσουν καθοριστικά στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών πόρων για τις νησιωτικές Περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, γίνεται επίσης προσπάθεια διερεύνησης των επιπτώσεων του ιού  SARS-CoV-2 (γνωστός ως κορωνοϊός) στις νησιωτικές επιχειρήσεις.

Τονίζουμε ότι η έρευνα ακολουθεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων). Οι απαντήσεις σας είναι απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική!

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!

“Μείνετε ασφαλείς! Μείνετε υγιείς!”

Question Title

* 1. Εάν επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλούμε συμπλήρωσε το email σας:

Question Title

* 2. Όταν σκέπτεστε την επιχείρησή σας σε σχέση με το παγκόσμιο ξέσπασμα του COVID-19, ποιές είναι οι γενικές προσδοκίες σας για την επιχείρησή σας για τον επόμενο χρονικό διάστημα;

Question Title

* 3. Ποιές είναι, σύμφωνα με εσάς, οι πιο άμεσες ανησυχίες σας σχετικά με το παγκόσμιο ξέσπασμα του COVID-19 (σημειώστε μέχρι 3 απαντήσεις)

Question Title

* 4. Σε τί βαθμό θεωρείτε σημαντικά καθένα από τα παρακάτω μέτρα άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη της επιβίωσης τους στη σημερινή δυσχερή κατάσταση

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Στήριξη της απασχόλησης στους κλάδους που πλήττονται μέσω επιδότησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών δανείων προς Τραπεζικά Ιδρύματα για τους επόμενους 3 μήνες, δυνατότητα εφαρμογής νέων ρυθμίσεων διευκόλυνσης (π.χ. επανυπολογισμό δόσεων εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων) καθώς και μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο Τειρεσίας
Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα  προς τις επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
Εκ νέου ενεργοποίηση και επέκταση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους, για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με απόφαση της Πολιτείας.
Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και την Κοινωνική Ασφάλιση μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων
Αρση των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών
Μικροπιστώσεις για τους ΕΒΕ μέσω του ΕΤΕΑΝ και του τραπεζικού συστήματος
Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου.

Question Title

* 5. Σε τι βαθμό θεωρείτε σημαντικά καθένα από τα παρακάτω ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  μέτρα άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη της επιβίωσης τους στη σημερινή δυσχερή κατάσταση;

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής»
Μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% σε όλη την εστίαση
Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α.
Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός Φ.Π.Α.) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα
Μείωση, κατά 30%, των συντελεστών Φ.Π.Α. για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για τους επόμενους 6 μήνες.
Αναστολή πληρωμής εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους επόμενους 4 μήνες
Αναστολή όλων των δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τους επόμενους 4 μήνες
Ρυθμίσεις οφειλών: πάγωμα και μεταφορά σε μεταγενέστερο χρόνο με δυνατότητα εξαγοράς ή αφαίρεσης από ασφαλιστικό χρόνο
Δυνατότητα εκ νέου επιλογής, για όλους τους επιχειρηματίες, ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει του Ν. 4670/20.

Question Title

* 6. Σε τι βαθμό θεωρείτε σημαντικά καθένα από τα παρακάτω ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ μέτρα άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη της επιβίωσης τους στη σημερινή δυσχερή κατάσταση;

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα  προς τις επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
Εφαρμογή ρυθμίσεων διευκόλυνσης επιχειρηματικών δανείων (βλ. επανυπολογισμός δόσεων εξυπηρετούμενων δανείων)

Question Title

* 7. Σε τι βαθμό θεωρείτε σημαντικά καθένα από τα παρακάτω ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ μέτρα άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη της επιβίωσης τους στη σημερινή δυσχερή κατάσταση;

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία
Επιδότηση επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας

Question Title

* 8. Σε τι βαθμό θεωρείτε σημαντικά καθένα από τα παρακάτω ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  μέτρα άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη της επιβίωσης τους στη σημερινή δυσχερή κατάσταση;

  ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ελεύθερους επαγγελματίες
Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
Διεύρυνση του διαστήματος σφράγισης ακάλυπτων επιταγών από 8 ημέρες σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»
Αναστολή των κατασχέσεων
Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα
Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων

T