Question Title

* 1. तपाईको पुरा नाम:

Question Title

* 2. सम्पर्क फोन नम्वर

Question Title

* 3. तपाईको इमेल :

Question Title

* 4. सगै बस्ने परिवार संख्या :

Question Title

* 5. बसोबास सिटि तथा स्टेट

Question Title

* 6. कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण उत्पन्न समस्याहरु:

Question Title

* 7. आफ्ना व्यक्तिगत गोपनियताका बिबरणहरु बाहेक आफुलाइ तत्काल आवस्यक परेको सहयोगका बारेमा ईन्जाको इमेल : info@injaglobal.org  मा जानकारी पठाउन सकिने छ। ईञ्जाको यस प्रयासका बारेमा तपाईको सुझाव भए तलको बक्समा लेख्न सक्नु सक्नु हुनेछ।

T