Question Title

* 1. Име, фамилия:*

Question Title

* 2. Мобилен телефон:*

Question Title

* 3. Електронен адрес: *

Question Title

* 4. Желана дата за започване на стажа:*

Question Title

* 5. Защо смятате, че стажът ви в Сдружение Фуутура ще бъде полезен за вас?*

Question Title

* 6. Какви са целите ви за стажа, за който кандидатствате?*

Question Title

* 7. Какъв опит искате да придобиете по време на стажа?*

Question Title

* 8. Ще бъде ли стажа в Сдружение Фуутура полезен за вашето обучение, работа, хоби?*

Question Title

* 9.

За коя от обособените позиции за стаж кандидатствате? 

Спортен / Футболен мениджмънт и управление
Стопанско управление, предприемачество и проектна дейност в спорта
Спортът и медиите; електронна спортна медия
Спортен маркетинг и реклама; спортен имидж; спонсорство

Question Title

* 10. Допълнителен коментар:

T