Question Title

* 1. Pris / prestanda-förhållandet för Vanderbilt & ComNet-produkter är

1 (Dålig) 5 (Excellent)
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Vanderbilt & ComNet-produkter är enkla att installera och pålitliga

1 (Svår) 5 (Väldigt lätt)
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Vanderbilt & ComNet-produkter är innovativa

Question Title

* 4. Är du nöjd med vår respons och COVID-19 erbjudanden?

Question Title

* 5. De olika produkter som Vanderbilt & ComNet erbjuder uppfyller våra köpbehov

Question Title

* 6. När jag tänker på säkerhets- eller överföringslösningar tänker jag först på ert företag

Question Title

* 7. Samordningen mellan era säljare och servicemedarbetare är utmärkt

Question Title

* 8. Hur nöjd är du med våra ansträngningar att kommunicera tillgängligheten av nya produkter och tjänster?

1 (Dålig 5 (Excellent)
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Marknadsföringen av Vanderbilt & ComNet-produkter är bra

Question Title

* 10. Webbplatsen www.vanderbiltindustries.com är användarvänlig

Question Title

* 11. Använder du sociala medier för att hålla dig uppdaterad med utvecklingen i branschen?

Question Title

* 12. Om ja till ovanstående fråga, vilka plattformar använder du huvudsakligen för ditt företag?

Question Title

* 13. Jag använder webbshoppen för att göra mina beställningar

Question Title

* 14. Jag är nöjd med hur effektivt ni behandlar mina beställningar

Question Title

* 15. Hur beställer du från Vanderbilt & ComNet? (kryssa alla aktuella)

Question Title

* 16. Jag vet exakt vem jag ska kontakta när jag har frågor eller behöver information

Question Title

* 17. Jag behöver inte förlita mig enbart på min regionsäljare för att tillgodose mina informationsbehov

Question Title

* 18. Vanderbilt & ComNet ger aktuell information om potentiella leveransproblem och erbjuder en lösning

Question Title

* 19. Vi behöver sällan returnera produkter till Vanderbilt & ComNet

Question Title

* 20. Vanderbilt & ComNets produktutbytesprocess (RMA) är enkel att använda

Question Title

* 21. Produktutbildningar och innehåll som tillhandahålls av Vanderbilt & ComNet är bra

Question Title

* 22. Hur nöjd är du med de processer vi använder för att tillhandahålla offerter?

1 (Inte tillfredsställd) 5 (Väldigt Nöjd)
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 23. Offerter tillhandahålls snabbt och exakt

Question Title

* 24. Vanderbilt & ComNet-regionsäljare känner till och förstår produkterna och tjänsterna

Question Title

* 25. Regionsäljare för Vanderbilt & ComNet förstår mina affärsbehov och föreslår lösningar för att förbättra vår verksamhet

Question Title

* 26. Jag vet vem min regionsäljare är

Question Title

* 27. Vanderbilt & ComNets affärsmetoder är lätta att förstå

Question Title

* 28. Jag kan alltid lita på att Vanderbilt & ComNet uppfyller sina löften och åtaganden

Question Title

* 29. Vanderbilt & ComNet är enkla företag att göra affärer med

Question Title

* 30. Har du några ytterligare kommentarer eller synpunkter som du vill dela?

Question Title

* 31. Skulle du vara villig att delta i en online fälttest med vårt tekniska supportteam för att se och granska de kommande funktionerna och utvecklingarna?

Question Title

* 32. Vilka produktlinjer om du svarade ja på ovanstående fråga?

T