ALGEMEEN

Question Title

* 1. Welk softwarepakket (vb Intramed, Fysiomanager, enz) gebruikt u?

Question Title

* 2. Kies wat voor u van toepassing is:

Question Title

* 3. Maakt u gebruik van netwerkbeheerders via een extern bedrijf (bijv Raet), zo ja: welke?

Question Title

* 4. Kruis aan waarmee u bekend bent:

Question Title

* 5. Wist u dat u met sommige ziekenhuizen in Groningen via elektronische berichten verkeer (EDI) berichten kunt uitwisselen?

Question Title

* 6. Heeft u behoefte aan een bijeenkomst over digitale berichtenberichten verkeer en/of technische mogelijkheden?

Question Title

* 7. Wilt u uw gegevens invullen? Dan kunnen wij eventueel contact met u opnemen.

PATIENT

Question Title

* 8. Communiceert u over de behandeling met de (familie, mantelzorger van de) patiënt?

Question Title

* 9. Hoe communiceert u met de patiënt (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 10. Wat communiceert u met de patiënt (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 11. In welk stadium van de behandeling communiceert u met de patiënt (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 12. Deelt u de informatie die u van de patiënt ontvangt of naar de patiënt verstuurt ook met anderen? (denk aan ketenzorg)

Question Title

* 13. Bent u tevreden over de manier van communiceren met de patiënt?

Question Title

* 14. Is de patiënt tevreden over de manier van communiceren met u?

HUISARTS

Question Title

* 15. Communiceert u over de behandeling met de huisarts van de patiënt?

Question Title

* 16. Hoe communiceert u met de huisarts (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 17. Wat communiceert u met de huisarts (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 18. In welk stadium van de behandeling communiceert u met de huisarts (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 19. Deelt u de informatie die u van de huisarts ontvangt of naar de huisarts verstuurt ook met anderen? (denk aan ketenzorg)

Question Title

* 20. Bent u tevreden over de manier van communiceren met de huisarts?

Question Title

* 21. Is de huisarts tevreden over de manier van communiceren met u?

ZIEKENHUIS

Question Title

* 22. Communiceert u over de behandeling met het ziekenhuis van de patiënt?

Question Title

* 23. Hoe communiceert u met het ziekenhuis (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 24. Wat communiceert u met het ziekenhuis (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 25. In welk stadium van de behandeling communiceert u met het ziekenhuis (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 26. Deelt u de informatie die u van het ziekenhuis ontvangt of naar het ziekenhuis verstuurt ook met anderen? (denk aan ketenzorg)

Question Title

* 27. Bent u tevreden over de manier van communiceren met het ziekenhuis?

Question Title

* 28. Is het ziekenhuis tevreden over de manier van communiceren met u?

COLLEGA FYSIO

Question Title

* 29. Communiceert u over de behandeling met een collega fysio:

Question Title

* 30. Hoe communiceert u met een collega fysio (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 31. Wat communiceert u met een collega fysio (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 32. In welk stadium van de behandeling communiceert u met een collega fysio (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 33. Deelt u de informatie die u van een collega fysio ontvangt of naar een collega fysio verstuurt ook met anderen? (denk aan ketenzorg)

Question Title

* 34. Bent u tevreden over de (manier van) communiceren met uw collega fysio?

Question Title

* 35. Is uw collega fysio tevreden over de manier van communiceren met u?

VERPLEEGINSTELLING

Question Title

* 36. Communiceert u over de behandeling met de verpleeginstelling van de patiënt (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 37. Hoe communiceert u met de verpleeginstelling (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 38. Wat communiceert u met de verpleeginstelling (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 39. In welk stadium van de behandeling communiceert u met de verpleeginstelling (meerdere opties mogelijk)?

Question Title

* 40. Deelt u de informatie die u van de verpleeginstelling ontvangt of naar de verpleeginstelling verstuurt ook met anderen? (denk aan ketenzorg)?

Question Title

* 41. Bent u tevreden over de manier van communiceren met de verpleeginstelling?

Question Title

* 42. Is de verpleeginstelling tevreden over de manier van communiceren met u?

AANVULLENDE VRAGEN

Question Title

* 43. Communiceert u nog nog met andere zorgverleners? (bijv apotheek, verzorgingshuis, revalidatie, gemeente, jeugdzorg, enz)

Question Title

* 44. Kent u de ICT-commissie Fysiotherapie van ELANN? Indien ja: waar zou u regionale coördinatie op willen zien?

T