* 1. შეიყვანეთ თქვენი სახელი/Введите ваше имя

* 2. თქვენი საკონტაქტო მონაცემები/Ваши контакные данные

* 3. ვინ ხართ?/Кто вы?

* 4. ვის უჩივით?/На кого вы жалуетесь?

* 5. სად მუშაობს თელასის თანამშრომელი, ვისაც უჩივით.
Укажите где работает сотрудник Теласи, на которого вы жалуетесь

* 6. თქვენი შეტყობინება/Ваше сообщение

Report a problem

T