Question Title

1. W kwietniu 2016 roku prof. UJ dr hab. Andrzej Kubas obchodził jubileusz z okazji 40-lecia habilitacji oraz 75. urodzin uświetniony wręczeniem księgi jubileuszowej, w której zamieszczone zostały liczne opracowania przygotowane przez najwybitniejszych polskich cywilistów i praktyków prawa, przyjaciół, współpracowników oraz uczniów Profesora Andrzeja Kubasa. Zapraszamy do zapoznania się z przedrukowanymi publikacjami naszych pracowników, które znalazły się w księdze. Możesz zabrać ze sobą jeden egzemplarz i zapoznać się z nim w wolnym czasie.

Pod czyją redakcją ukazała się księga?

T