Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM wraz z partnerami zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej umiejętności miękkich. Ankieta jest przeznaczona dla osób pracujących z młodzieżą  na przykład w szkolnictwie, trzecim sektorze, doradztwie zawodowym, rekrutacji itp. 

Chcielibyśmy poznać Państwa przemyślenia na temat rozwoju umiejętności miękkich u młodych ludzi. Wypełnienie ankiety powinno zająć mniej niż 10 minut. 
Badania są realizowane  w ramach projektu "Understanding My Journey", finansowanego z programu Erasmus + Młodzież, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. 

Na potrzeby tego badania "młodzi ludzie" są szeroko zdefiniowani jako osoby w wieku 16-30 lat.

Jeśli pracują Państwo z inną grupą wiekową (np. 14-19 lat), prosimy o skupienie się na młodych ludziach w wieku powyżej 16 lat.

Question Title

* 1. Czy słyszałeś/słyszałaś o pojęciu “umiejętności miękkie”?

T