Вашето мнение е важно за нас!

Попълването на анкетата ще Ви отнема между 1 и 3 мин. За да продължите напред, натистене бутона "напред”. За да приключите анкетата, натиснете бутона "готово".

Благодарим Ви предварително за отделеното време и Ви очакваме отново в K-express!

T