LIFE WILDisland je projekat koji finansira EU duž obale Dunava, a koji ima za cilj očuvanje prirode i biodiverziteta na najprirodnijim, najlepšim i najvrednijim ostrvima i koji se sprovodi u saradnji sa različitim sektorima (uključujući zaštićena područja, različite aspekte plovidbe, šumarstvo, hidroenergetiku) iz 8 podunavskih zemalja. Ljubazno Vas pozivamo da učestvujete u ovom multilateralnom istraživanju, kako biste nam pomogli da bolje osmislimo i predstavimo naše aktivnosti koje se tiču očuvanja reka i ostrva u Dunavskom regionu.

https://wildisland.danubeparks.org

 Svi vaši odgovori biće upotrebljeni anonimno. Lični podaci učesnika biće obrađeni isključivo u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, sa svrhom sprovođenja ovog istraživanja.

Question Title

* 1. Ukoliko razmišljate o prirodnim pejzažima u Vašem regionu, na koje ste ponosni (odaberite do tri odgovora)?

Question Title

* 2. Ukoliko razmišljate o prirodnim pejzažima u Vašem regionu, koji Vam prvi i spontano padne/u na pamet?

Question Title

* 3. Šta Vam spontano padne na pamet kada pomislite na reku Dunav?

Question Title

* 4. Koliko često posećujete reku Dunav i/ili plavna područja ove reke?

Question Title

* 5. Koliko važnim smatrate sledeće funkcije reke Dunav?

  Uopšte nije važno Nije važno Donekle važno Važno Veoma važno
Prostor za rekreaciju i sportske aktivnosti
Ekosistem bogatog biodiverziteta
Stanište zaštićenih vrsta
Izvor (pijaće) vode
Izvor (obnovljive) proizvodnje energije
Šumarstvo (drvna proizvodnja) i lov
Ribolov
Turistička destinacija
Saobraćajnica
Integrativna i inspirativna linija života za mnoge različite zemlje i kulture

Question Title

* 6. Šta Vam je najvažnije kada posećujete Dunav (odaberite do tri odgovora)?

Question Title

* 7. Koliko su sledeće karakteristike relevantne za određivanje reke kao prirodne?

  Uopšte nije važno Nije važno Donekle važno Važno Veoma važno
Mesto sa isključivo prirodnim zvucima
Mesto sa čistom i prozirnom vodom
Mesto gde reke i potoci teku nesmetano, bez regulacije reka
Mesto sa malo dokaza o ljudskom delovanju i pratećim modifikacijama (zgrade, brane...)
Mesto gde postoje prirodni uslovi i procesi koji formiraju pejzaž
Mesto bez ikakvih ili sa nekoliko ograničenja mog ponašanja; za nesputanu ili neograničenu rekreaciju
Mesto sa bogatim biodiverzitetom i fascinantnim životinjama i biljkama
Mesto bez neautohtonih životinja i biljaka

Question Title

Image

Question Title

* 8. Pogledajte sledeće fotografije i rangirajte ih po tome koliko Vas fasciniraju. Koje vrste lokaliteta su za Vas najlepše? (rangirajte od 1 = najviše atraktivno do 4 = najmanje atraktivno, tako što ćete pored fotografije upisati 1, 2, 3 ili 4).

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T