Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest ocena działania służb medycyny pracy w Polsce
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Question Title

* 1. Wiek:

Question Title

* 2. Płeć:

Question Title

* 3. Staż pracy (ogółem w latach):

Question Title

* 4. Posiadana specjalizacja (możliwa więcej niż 1 odpowiedź):

Question Title

* 5. Staż pracy w opiece profilaktycznej nad pracownikiem (w latach):

Question Title

* 6. Miejsce pracy (możliwa więcej niż 1 odpowiedź):

Question Title

* 7.  Ile badań profilaktycznych wykonuje Pani/Pan średnio tygodniowo?

Question Title

* 8. Ile czasu poświęca Pani/Pan na wizytę (badanie profilaktyczne) jednego pacjenta (w minutach)?

Question Title

* 9. Czy wizytuje Pani/Pan stanowiska pracy?

Question Title

* 10. Odbywam:

Question Title

* 11. Czy w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami podejmuje Pan/Pani inne działania poza badaniami profilaktycznymi i wizytacjami zakładów pracy?

Question Title

* 12. Czy podczas badań profilaktycznych edukuje Pani/Pan pracowników nt. wpływu warunków pracy na stan zdrowia pracowników, ograniczenia narażenia na czynniki szkodliwe / uciążliwe itd.?

Question Title

* 14. Badania profilaktyczne powinny być dobrowolne, za wyjątkiem pracy stwarzającej ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 15. Pacjent sam powinien zdecydować, czy chce pracować w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, po uzyskaniu od lekarza profilaktyka informacji o możliwym negatywnym wpływie warunków pracy na stan jego zdrowia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 16. Badania profilaktyczne powinny być połączone ze szczegółową oceną ogólnego stanu zdrowia (np. zawierać dodatkowo badanie ginekologiczne, badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, chorób serca, nowotworów) (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 17. Lekarz medycyny pracy powinien być doradcą pracodawcy w kwestiach dostosowania stanowiska pracy do stanu zdrowia pracownika, wskazania stanowiska pracy, na którym może pracować osoba z określonymi chorobami, niepełnosprawnościami (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

Question Title

* 18. Czym Pani/Pana zdaniem  kierują się pracodawcy przy wyborze lekarza medycyny pracy? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)

T