Napomena: Ukoliko se neko prijavljuje ispred organizacije treba navesti ID broj organizacije, adresu organizacije, broj bankovnog računa organizacije. Ukoliko ze prijavljuje kao osoba (građanin/ka) onda upisuje svoje lične podatke JMBG, adresu i broj svog bankovnog računa.

Question Title

* 1. Ime i prezime

Question Title

* 2. Mjesto/Grad/Općina/Opština

Question Title

* 3. Adresa (samo za učesnike van Sarajeva, potrebni su nam podaci zbog pripreme ugovora za naknadu putnih troškova)

Question Title

* 4. Kontakt email

Question Title

* 5. Kontakt telefon

Question Title

* 6. Naziv organizacije

Question Title

* 7. ID organizacije (samo za učesnike van Sarajeva, potrebni su nam podaci zbog pripreme ugovora za naknadu putnih troškova)

Question Title

* 8. Web stranica organizacije ili stranica na društvenim medijima

Question Title

* 9. Datumi kada vam je potrebno noćenje (samo za učesnike izvan Sarajeva)

Question Title

* 10. Tip korisnika

Question Title

* 11. Oblasti vašeg djelovanja (možete odabrati više oblasti)

Question Title

* 12. Ovaj program provodi se u okviru projekta Snaga lokalnog čiji je cilj umrežavanje svih korisnika različitih aktivnosti i programa i molimo sve naše korisnike da se registruju u Bazi korisnika online platforme Snaga lokalnog: https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/

T