Question Title

* 1. Đánh giá của bạn về tình hình nền kinh tế hiện nay so với năm trước

Question Title

* 2. Đánh giá của bạn về xu hướng của nền kinh tế trong năm tới

Question Title

* 3. Tình hình kinh doanh hiện tại của các doanh nghiệp trong ngành nghề của bạn so với năm trước

Question Title

* 4. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nghề của bạn trong năm tới

Question Title

* 5. Kế hoạch của doanh nghiệp của bạn trong 2 năm tới

Question Title

* 6. Tỉnh nào bạn sẽ lựa chọn đầu tư nếu có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam?

Question Title

* 7. Tình hình doanh thu của công ty năm 2016 so với năm 2015?

Question Title

* 8. Dự kiến doanh thu của công ty trong năm 2017 (so với năm 2016)?

Question Title

* 9. Lợi nhuận của công ty năm 2016 so với năm 2015?

Question Title

* 10. Lý do của việc tăng lợi nhuận là gì (có thể có nhiều lựa chọn)?

Question Title

* 11. Dự kiến lợi nhuận của công ty trong năm 2017 (so với năm 2016)?

Question Title

* 12. Công ty có bỏ lỡ cơ hội nào trong năm qua do các quy định hạn chế thị trường hoặc rào cản pháp lý

Question Title

* 13. Nếu có, xin cho biết rào cản khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội là gì (xin nêu rõ chính sách, quy định nào là rào cản)?

Question Title

* 14. Thông tin về người trả lời (tùy chọn, không mang tính bắt buộc trả lời)

Question Title

* 15. Năm thành lập doanh nghiệp

Question Title

* 16. Doanh thu năm 2016 (triệu đồng)

Question Title

* 17. Số lao động toàn thời gian 2016 (người)

Question Title

* 18. Ngành nghề kinh doanh của DN (đây là câu cuối cùng nhưng rất quan trọng để giúp chúng tôi tính điểm cho từng ngành, mong quý vị điền chính xác).

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T