• Tätä kyselyä tehdään tieteellistä tutkimusta varten, jossa selvitetään suomalaisten kulutusmieltymyksiä.
  • Vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä niitä yhdistetä muihin yksilökohtaisiin tietoihin.
  • Kiitos, että vastaat!
Kyselyn kuvat on poimittu Foodie.fi-sivustolta
Page1 / 27
 

T