Screen Reader Mode Icon

Scoileanna Ildánacha-Suirbhé-tuisithmitheorí

Buíochas as d’am agus táimid go léir ag súil go mór leis an tionscnamh Scoileanna Ildánacha. 
Thanks so much for your time, we look forward to Creative Schools Projects!

Question Title

* 1. Cad iad na gníomhaíochtaí cruthaitheacha atá ar fáil dod’ leanbh/leanaí sa scoil faoi láthair? I measc na gníomhaíochtaí seo is féidir na hamharcealaíona drámaíocht, ceol, amharclannaíocht, cócaireacht, garraíodóireacht, damhsa, scannánaíocht, ceirdíocht, ailitireacht, scríobhnóireacht, grianghrafadóireacht, a chuir san áireamh agus breis más mian.  

What creative activities are available for your child or children in the school at present? Creative activities can include but are not limited to: visual arts, drama, music, theatre, cookery, gardening, dance, filmmaking, crafts, architecture, writing, photography….

Question Title

* 2. Cad iad na gníomhaíochtaí cruthaitheach gur mhaith leat a bheith sa scoil dod’ leanbh/leanaí?

What creative activities would you like to see for your child or children in the school?Question Title

* 3. An bhfuil teangmháil agat nó líonraí le heagraíochtraí /clubanna ealaíona nó cultúrtha áitiúla nó náisiúnta? Má tá tabhair sonraí. 

Do you have any connections with any local or national cultural organisations? If yes please give some details:Question Title

* 4. An mbeiféa ar fáil nó an bhfuil suim nó saineolas agat chun tacaí le gníomhaíochtaí agus tionscnaimh sa scil. Ní gá go mbeadh talann cruthaitheach ar leith agat! Má tá tabhair roinnt sonraí faoi na gníomhaíochtaí manna go bhfuil tú ar fáil agus d’ainm.

Would you have availability, interest and expertise in supporting creative activities and projects in the school? There is no requirement to have any special creative talents! If yes please give some details on specific activities, your availability and your name:0 of 4 answered
 

T