U okviru projekta  “Edukativne radionice u MZ Mrakovo”, Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe Diem” organizuje besplatnu jednodnevnu edukaciju o temi: “Timski rad i liderstvo“, koja će se održati  09.06.2018. (subota) u prostorijama MZ Mrakovo – Ilijaš, u periodu od 12:00 do 15:00 sati.

Kako bi Vaša prijava bila validna, molimo Vas da popunite obrazac.
Hvala!

Question Title

* 1. Vaše ime i prezime?

Question Title

* 2. Vaši kontakt podaci (e-mail i broj telefona)?

Question Title

* 3. Vaš datum rođenja?

Question Title

* 4. Mjesto Vašeg stanovanja (Općina i mjesna zajednica)?

T