Screen Reader Mode Icon
 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Suomi
 • Svenska
 • Српски
Undersökningen riktar sig till vuxna som har diagnosen 22q11. Det hjälper oss att förstå dina behov och hur vi kan erbjuda support. Om du behöver hjälp med att slutföra undersökningen kan du få det. Ett mål med 22q11 Europe är att stödja vuxna som har diagnosen 22q11. Därför ber vi dig att fylla i den här undersökningen.

Question Title

* 1. Bekräfta din 22q11 diagnos

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. Vilket är ditt kön?

Question Title

* 5. Får du stöd i ditt boende?

Question Title

* 6. Vad är din arbetsstatus?

Question Title

* 7. Hur många timmar arbetar du varje vecka?

Question Title

* 8. Vilka typer av kurser har du gått?

Question Title

* 9. Får du ekonomiskt stöd från staten på grund av din funktionsnedsättning?

Question Title

* 10. Kan du enkelt resa självständig till olika platser?

Question Title

* 11. Hur föredrar du att kommunicera?

Question Title

* 12. Vilket av följande typer av hjälp skulle göra skillnad för dig? Markera allt som gäller i rangordning.

0 av 12 besvarad(e)
 

T