Potřebujeme i Váš názor!

Jak si VY osobně myslíte, že hodnotově založené bankovnictví může podpořit rozvoj naší společné, udržitelné budoucnosti?

Všude kolem nás můžeme vidět, že současný ekonomický systém nefunguje zcela správně. Přesahujeme ekologické limity. Globální blahobyt a štěstí je neustále nezodpovězenou otázkou.

Nacházíme se na historickém rozcestí. Máme možnost změnit směr a podívat se ke kořenům těchto problémů. Finanční systém je dobrým místem, kde začít.

Jak je vidět z jeho dosavadního fungování, současný finanční systém slouží především sám sobě, je zaměřený na krátkodobé cíle a obecné blaho není v jeho DNA.

Nicméně, k tomuto pohledu existuje i alternativa. Po celém světě se svižně rozrůstá sektor bankovnictví, který klade důraz na aktuální lidské hodnoty. Dokazuje, že finance mohou mít pozitivní dopad – na lidi, zemi i prosperitu (People, Planet, Prosperity).

Neúplný výčet takto se profilujících organizací z celého světa zahrnuje Triodos Bank, La Nef, GLS Bank, BancaEtica, BRAC, Vancity, Charity Bank, Ecology Building Society, Banco Fie, Centenary Bank, Abundance Generation nebo Community21. Tito současní průkopníci ve světě bankovnictví jsou dále podporováni členskými organizacemi, jako jsou Global Alliance for Banking on Values, INAISE, Institute for Social Banking, Community Sector Banking and The Finance Innovation Lab.

Nyní je čas rozšířit tento rostoucí sektor na lokální i globální úrovni.

Kdo jsme my?

Inspirováni letní školou, kterou pořádala jedna z výše uvedených organizací, Institute for Social Banking (síť sociálně změřených bank, akademiků a občanské společnosti), se desítka účastníků z různých koutů Evropy rozhodla spojit síly a zasadit se o změnu.

Naskytla se nám možnost ovlivnit globální příběh světa financí v rámci průzkumu pod hlavičkou Spojených národů - UNEP ‘Design of a Sustainable Financial System’ Inquiry (www.unep.org/inquiry/). Cílem tohoto průzkumu je odpovědět na otázku "Jak do budoucna nastavit pravidla tak, aby přinesla zásadní pokrok v efektivitě finančního systému mobilizovat kapitál ve prospěch ekonomiky, který je šetrná k životnímu prostředí a společensky inkluzivní" (“How to advance policy options that would deliver a step change in the financial system’s effectiveness in mobilising capital towards a green and inclusive economy”). Naším záměrem je připravit výzkumem podloženou, kolektivní odpověď reflektující názory široké veřejnosti.

A k tomu potřebujeme právě Vás a Váš příspěvek této kolektivní snaze.

Připravili jsme několik přímých otázek, které by Vám neměly zabrat vice než 10 minut.

Vaše vstupy do tohoto průzkumu (společně se vstupy z několika desítek osobních rozhovorů s vůdčími osobnostmi hodnotově založeného finančnictví) poté zapracujeme do formálního dokumentu, který bude odevzdán na sekretariát UNEP počátkem roku 2015.

Velice Vám děkujeme za Váš zájem a pomoc ve formování názoru, zda růst hodnotově založeného bankovnictví je důležitou podmínkou k udržitelnému rozvoji.

Naší snahou je do 22. prosince získat odpovědi od více než 1000 respondentů z různých koutů světa. Neváhejte tedy prosím poslat tento průzkum dále.

Děkujeme!

T