Rezervacija prostora i opreme Centra za mlade Teslić

1.Naziv programa/aktivnosti
2.Opis programa/aktivnosti - tekst najave
(molimo vas navedite vrstu programa (sastanak, radionica ili sl.) kao i broj korisnika...
3.Organizator programa/aktivnosti?
4.Odgovorna osoba ispred organizatora i njegov kontakt (telefon/email)
5.Datum i vrijeme održavanja programa/aktivnosti)
(molim vas da navedete tačan datu i satnicu od-do programa/aktivnosti)
6.Da li vam je potrebna oprema koju posjeduje Centar za mlade (tehnička oprema, stolice, stolovi) - šta i koliko?
7.Kao organizatori smo odgovorni za poštovanje kućnog reda i za pravilno korištenje prostora, inventara i opreme koja će se koristiti tokom programa/aktivnosti, kao i za eventualno nastalu štetu koju smo spremni nadoknaditi odmah u potpunosti. Pri organizaciji i provođenju programa/aktivnosti poštovat ćemo sve zakonske i podzakonske akte i propise. Svojom potvrdom na taster DA garantujemo da su uneseni podaci istiniti i da će se program/aktivnost održati u okvirima u kojim je napisano.
Current Progress,
0 of 7 answered