Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. न्यूह्यामसर नेपाली समाज मार्फत यहाँहरुले प्रदान गर्नुभएको राहत रकम कुन निकायबाट नेपाल पुगोस भन्ने चाहानुहुन्छ? कृपाया उपयुक्त निकायलाई छान्नुहोस् (क्लिक गर्नुहोस) ।

0 of 1 answered
 

T