Phiếu khảo sát ý kiến khóa đào tạo kỹ năng lái xe địa hình

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đánh giá khách quan của quý khách hàng về các chương trình đào tạo. Đây là cơ sở quan trọng giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong những khóa tập huấn tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách!

Question Title

* 1. Thông tin khách hàng

Question Title

* 2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
1. Anh, chị đánh giá như thế nào về chất lượng xe dùng cho đào tạo?
2. Anh, chị có nhận xét gì về trang thiết bị hỗ trợ nội dung học thực hành?

Question Title

* 3. GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
3. Anh, chị đánh giá như thế nào về việc phân chia thời lượng cho các bài tập thực hành lái xe?
4. Anh, chị có nhận xét gì về khả năng áp dụng các nội dung trong bài tập thực hành khi tham gia giao thông ngoài thực tế?

Question Title

* 4. HƯỚNG DẪN VIÊN (HDV)

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
5. Anh, chị đánh giá như thế nào về sự nhiệt tình của HDV?
6. Anh, chị đánh giá như thế nào về kiến thức lái xe an toàn của HDV?
7. Anh, chị đánh giá như thế nào về kỹ năng thuyết trình của HDV?
8. Anh, chị đánh giá như thế nào về khả năng trình diễn các thao tác làm mẫu của HDV?

Question Title

* 5. HẠNG MỤC KHÁC

  Rất tốt Tốt Trung bình Dưới trung bình
9. Anh, chị hãy cho biết đánh giá tổng thể về chất lượng của lớp học lý thuyết?

Question Title

* 6. HẠNG MỤC KHÁC

  Không
10. Anh, chị có mong muốn tham gia các khóa học tiếp theo về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn của Honda Việt Nam không?

T