Η γνώμη σας είναι σημαντική!

Θέλουμε τη γνώμη σας για να διαμορφώσουμε τις θεματικές του επόμενου συνεδρίου! Θα μας βοηθήσετε με την ψήφο σας;

Question Title

* 1. Ψηφίστε μέχρι 2 από τις παρακάτω θεματικές:

T