Question Title

* 1. Ainm agus seoladh na Scoile:

Question Title

* 2. Sonraí Teagmhála (Ainm, uimhir, seoladh rphost):

Question Title

* 3. Ar fhreastail na daltaí ar dhrámaí Gaeilge le blianta beaga anuas?

Question Title

* 4. Má d’fhreagair tú "Níor fhreastail" - Cén fáth?

Question Title

* 5. Má d’fhreagair tú "Uair amháin sa bhliain" – Cén fáth?

Question Title

* 6. Má d’fhreagair tú "Níos minice ná uair amháin sa bhliain" – Cén fáth?

Question Title

* 7. Má d’fhreagair tú "Níos annamh ná uair amháin sa bhliain" – Cén fáth?

Question Title

* 8. An dtaistilíonn sibh chuig drámaí Gaeilge nó an dtagann na drámaí chuig an scoil?

Question Title

* 9. Tabhair marc do na fachtóirí a mbíonn tionchar acu ort freastal a dhéanamh ar dhrámaí Gaeilge.

Question Title

* 10. An bhfuil aon drámaí le Fíbín feicthe ag an scoil?

T