Bu form, Derneğimizin sahip olduğu gücün ve etki alanının doğru tespiti için EGİAD üye profilinin güncellenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Diğer taraftan, üyeler arası ticaretin geliştirilmesi amacıyla yapılacak proje ve faaliyetlere veri oluşturması amaçlanmaktadır. 

Tüm yanıtlarınız EGİAD Veri Tabanında tutulacak ve dernek dışında hiçbir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Question Title

* 1. Üye Adı

Question Title

* 2. Firma Unvanı

Question Title

* 3. Kurumsal web sitesi

Question Title

* 4. Firmanız hangi sektörlerde faaliyet göstermektedir?

Question Title

* 5. Firmanızın esas faaliyet alanı nedir?

Question Title

* 6. Diğer Firmalar  (Lütfen sahibi veya ortağı olduğunuz başka firmalar var ise unvanlarını  ve sektörünü belirtiniz):

Question Title

* 7. Şirketiniz / Şirketlerinizin varsa sahip olduğu markaları yazınız.

Question Title

* 8. Faaliyette olduğunuz sektörde ürettiğiniz/sattığınız başlıca ürün veya hizmetleri yazınız.

Question Title

* 9. Şirketinizin bir önceki mali yıldaki cirosu aşağıdaki aralıklardan hangisindedir?

Question Title

* 10. Şirketinizdeki / Şirketlerinizdeki toplam personel sayısını giriniz.

Question Title

* 11. İhracat yapıyor iseniz en çok ihracat yaptığınız 5 ülkeyi belirtiniz.

Question Title

* 12. Şirketinizin/ Şirketlerinizin toplam yıllık ihracat rakamını yazınız.

Question Title

* 13. İthalat yapıyor iseniz en çok ithalat yaptığınız 5 ülkeyi belirtiniz.

Question Title

* 14. Şirketinizin/ Şirketlerinizin toplam ortalama yıllık ithalat rakamını belirtiniz.

Question Title

* 15. Şirketlerinizde yabancı ortaklıklarınız varsa hangi ülkelerledir?

Question Title

* 16. EGİAD üyesi firmalarla ticari ilişkileriniz var mı? 

T