Projek (SERVICE 06-01-04-SF0440) Mobilizing e-Community for Inculcating First Class Mentality

 
4% of survey complete.

Projek "Mobilizing e-Community for Inculcating First Class Mentality" dikendalikan oleh sekumpulan penyelidik dari 
Universiti Putra Malaysia melalui pembiayaan SCIENCEFUND Bahagian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Sains,
Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Objektif projek ini ialah untuk:
(1) Membina model portal e-komuniti yang dapat menerapkan elemen Minda Kelas Pertama (MKP); 
(2) Mengenalpasti keperluan-keperluan bagi sebuah portal e-komuniti; dan
(3) Mengenalpasti kaedah terbaik membina portal e-komuniti. Soalselidik ini dikemukakan kepada tuan/puan untuk memenuhi objektif diatas. Pihak kami amat berharap kerjasama tuan/puan
untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam soalselidik online ini. Semua maklumat yang diberikan oleh tuan/puan
adalah bersifat akademik bagi meningkatkan ilmu berkaitan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Kesudian tuan/puan
menjawab soalselidik ini saya dahului dengan ucapan terima kasih.
Ahli Kumpulan Penyelidik:
Prof. Dr. Musa Hj. Abu Hassan (Ketua)
Dr. Narimah Ismail
Dr. Siti Zobidah Omar
Dr. Jusang Bolong
Dr. Rusli Abdullah
En. Mohd Sobhi Ishak
Cik Roslinda Che Jid

T