Ще ви бъдем благодарни, ако отделите няколко минути, за да попълните тази анонимна анкета. Молим Ви за кратки, точни и ясни отговори. Събраните данни ще бъдат обработени от обучен екип с цел да се представят пред националните здравни власти съществуващите проблеми (чрез доклади, които ще бъдат на разположение) и да се инициира диалог по тях. Ние не разполагаме с необходимите ресурси, за да отговорим на индивидуални случаи. Няма да Ви информираме директно за резултатите от тази кампания, но вие ще можете да се запознаете с тях при публикуването им на сайта на EURORDIS (ще бъде създадена отделна страница “Access Campaign”). Благодарим Ви за отделеното време.

Основана през 1997 г., Европейската организация за редки болести (EURORDIS) е неправителствен, управляван от пациенти алианс на организации и лица, които работят в областта на редките болести в Европа. EURORDIS представлява повече от 600 организации на пациенти с редки болести от над 50 страни, които обхващат повече от 4000 редки заболявания (за повече информация: www.eurordis.org)

Question Title

* 1. Въпрос 1: Моля, посочете за какъв тип грижи желаете да съобщите за трудности?

Question Title

* 2. Въпрос 2: За кое лечение (тип грижи) изпитвате затруднен достъп?

Question Title

* 3. Въпрос 3: За кое заболяване (състояние) се отнасят?

Question Title

* 4. Въпрос 4: В коя страна живеете?

Question Title

* 5. Въпрос 5: Кои са причините за тези затруднения? Възможни са няколко отговора

Question Title

* 6. Въпрос 6: Може ли да обясните по-подробно какви са Вашите проблеми при достъпа до лечение? Какво влияние оказват те върху Вашето здраве? (максимум 300 думи)

Question Title

* 7. Въпрос 7: От колко време сте на този тип лечение (грижи)?

Question Title

* 8. Въпрос 8: Според личния Ви опит, през последните 2-3 години достъпът до лечението (грижите), от което се нуждаете...

Question Title

* 9. Въпрос 9: Има ли някаква друга информация, която бихте искали да ни съобщите?

Question Title

* 10. Ако сте съгласни да се свържем с Вас отново (в случай, че се нуждаем от повече информация), моля да ни даде своя e-mail адрес:

Ако ни предоставите Вашия e-mail адрес, той ще бъде използван само, за да се свържем с Вас в случай, че се нуждаем от допълнителна информация. Вашият e-mail адрес ще бъде достъпен само за екипа на EURORDIS, който работи по тази кампания, и няма да се съхранява в нашите файлове за повече от два месеца. В съответствие с българското законодателство за защита на личните данни, Вие може да отваряте, променяте или изтривате Вашата информация по всяко време. Ако искате да упражните това свое право и да получите информация за Вашите данни, моля свържете се с нас на e-mail access@eurordis.org

Благодарим Ви за отделеното време!

T