Croeso i Holiadur 'Tuck' Neontopia / Welcome to the Neontopia 'Tuck' Questionnaire

Thank you so much for taking a little time to help us today.

With thanks to support from ARTS COUNCIL OF WALES and WALES MILLENNIUM CENTRE, we're embarking on a Research & Development period on a new bilingual theatre production which will explore mental health, aiming to discover new, innovative and funny ways to help audiences explore and discuss theirs.

Your input here is incredibly valuable to us. Our mental health is an extremely sensitive and personal matter - all responses here are, of course, anonymous, and therefore COMPLETELY confidential and also treated with the strictest sensitivity.

==

Diolch yn fawr am gymryd ychydig funudau i'n cynorthwyo heddiw.

Gyda diolch i gefnogaeth hael gan GYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU a CHANOLFAN MILENIWM CYMRU, ry'n ni wrthi'n gweithio ar gyfnod o Ymchwil a Datblygu ar gynhyrchiad theatr ddwyieithog newydd sbon fydd yn archwilio a thrafod iechyd meddwl, gan obeithio darganfod ffyrdd gwreiddiol, dyfeisgar a doniol o annog cynulleidfaoedd i drafod eu hiechyd nhwythau.

Mae'ch mewnbwn yma'n eithriadol o werthfawr i ni. Mae'n iechyd meddwl yn fater hynod o bersonol a sensitif, a mae'ch ymatebion yma'n hollol anhysbys, yn HOLLOL gyfrinachol, a caiff yr ymatebion eu trîn â pharch a sensitifrwydd.

Diolch.

T