Chceš mať prehľad a nezmeškať príležitosti, ktoré pre študentov a absolventov v Prazdroji máme ?

Zaregistruj sa a buď vždy v obraze! 
 
 

Question Title

* 1. Kontaktné informácie

Question Title

* 5. Vyber oddelenie, o ktoré máš záujem

  Financie Ľudské zdroje Logistika Marketing Obchod PR a komunikáce Výroba
Zaškrtni maximálne 2 voľby:

Question Title

* 7. Kliknutím na nižšie uvedené políčko "Súhlas", v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, výslovne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré týmto poskytujem prostredníctvom služby www.jobs.cz. Tieto údaje poskytujem spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. a spoločnosti Asahi CE & Europe Services s.r.o. výhradne za účelom sprostredkovania zamestnania, a to na dobu výberového konania, najviac však na dobu 3 rokov od ich zaslania.
Týmto zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. , Asahi CE & Europe Services s.r.o., budú údaje spracovávať elektronicky. Údaje nebudú sprístupnené inej osobe. Uchádzač o zamestnanie má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla správcu (Pivovarská 9, Veľký Šariš, okres Prešov). Uchádzač o zamestnanie má právo na infomáciu, aké osobné údaje o ňom spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a Asahi CE & Europe Services s.r.o. spracovává, právo domáhať sa opravy osobných údajov, právo na vysvetlenie a právo požadovať nápravu pri spracovaní nesprávnych osobných údajov.

T