Screen Reader Mode Icon

Armenian Diaspora Survey Questionnaire (US)

Ձեզ կը հրաւիրենք մասնակցելու Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին եւ ձեր պատասխաններով մասնակից դառնալու 21-րդ դարուն աշխարհի հայերու դիմանկարը յայտնաբերելու միտող հետազօտական կարեւոր այս ծրագրին: Կարեւոր է իւրաքանչիւր անձի մասնակցութիւնը:

Ո՞վ կրնայ մասնակցիլ այս հարցախոյզին: Եթէ դուք ձեզ հայ կամ ծագումով հայ կը նկատէք, 18 տարին լրացուցած էք, եւ եթէ Միացեալ Նահանգներ կ'ապրիք, կը խնդրուի որ 15 վայրկեան տրամադրէք այս հարցաթերթիկը լրացնելու համար: 

Այս հարցախոյզը պատրաստուած է հետազօտութիւններու համար տեղեկութիւններ հաւաքելու նպատակով: Ձեր անունը կամ ձեզի հետ կապուելու տուեալներ չենք պահանջեր: Մեր նպատակն է տեղեկութիւն հաւաքել հայկական Սփիւռքին վերաբերող ապրելակերպի, կարծիքներու եւ մտահոգութիւններու մասին: Ձեր պատասխանները օգտակար պիտի ըլլան հետազօտողներու, գիտնականներու եւ կազմակերպութիւններու՝ թէ՛ ներկայիս եւ թէ՛ ապագային: Եթէ դուք ձեզ հայ եւ/կամ ծագումով հայ կը նկատէք, կ’ուզենք լսել ձեր կարծիքը: Կանխայայտ շնորհակալութիւն Հայկական Սփիւռքի Հարցախոյզին ձեր մասնակցութեան համար:

 Կը խնդրենք նկատի առնել հետեւեալ կէտերը՝

• Ձեր պատասխանները անանուն են եւ պիտի մնան անանուն:

• Հարցումներէն որեւէ մէկը ճիշդ կամ սխալ պատասխան չունի:

• Կը խնդրենք շարունակել մինչեւ հարցաթերթիկին վերջը. կրնաք շրջանցել այն հարցումները, որոնց չէք ուզեր պատասխանել։

• Հարցարանին արդիւնքները անանուն եւ միացուած ձեւով պիտի տրամադրուին գիտնականներու եւ հետազօտողներու՝ հարցախոյզին նուիրուած կայքէջի մը մէջ: Անհատ պատասխանողներու ինքնութիւնը կարելի պիտի չըլլայ բացայայտել:

• Մեր նպատակն է իւրաքանչիւր քաղաքի/գաղութի մէջ առաւելագոյն այլազանութեամբ հայեր մասնակից դարձնել այս հետազօտութեան, ներառեալ՝ կիներ եւ այրեր, երիտասարդներ եւ ծերեր, գործիչներ եւ ղեկավարներ, ինչպէս նաեւ՝ անոնք, որոնք իրենք զիրենք համայնքէն դուրս կը նկատեն:

Օգտակար սահմանումներ այս հարցախոյզին համար.

Սփիւռք. Տարբեր երկիրներու մէջ ապրող մարդիկ, որոնք սկզբնական, պատմական կեդրոնէ մը սփռուած են, բայց կը շարունակեն իրարու հետ ընտանեկան, հաստատութենական եւ/կամ առեւտրական կապեր ստեղծել:

Համայնք. Տեղական շրջան մը, որուն հանդէպ հայերը պատկանելիութեան զգացում ունին, ուր ուրիշ հայեր կան, որոնց հետ կրնան յարաբերիլ, եւ ուր յաճախ որոշ հաստատութիւններ կան, ինչպէս եկեղեցիներ, դպրոցներ եւ ակումբներ, որոնց կրնան մասնակցիլ ըստ ցանկութեան։   

Այս հարցաթերթիկին մէջ ձեզի կը հարցուի ձեր ազգային պատկանելիութեան, քաղաքական տեսակէտներուն եւ կրօնական ու հոգեւոր համոզումներուն մասին: Կրնաք մերժել պատասխանել որեւէ հարցի կամ չմասնակցիլ այս ուսումնասիրութեան: Գաղտնիութեան սկզունքի մանրամասնութիւններուն կարելի է այս կապով ծանօթանալ՝

https://www.armeniandiasporasurvey.com/privacypolicy

Question Title

* Կը փափաքի՞ք շարունակել.

T