* 1. Upplägget/disponeringen av utbildningen var bra

* 2. Utbildningsmaterialet har varit bra

* 3. Tempot i utbildningen har varit bra

* 4. Utbildningen var pedagogiskt upplagd

* 5. Utbildningen var faktamässigt bra.

* 6. Det gick snabbt att komma in i kursen

* 7. Utbildningen kändes relevant för mig

* 8. De filmade lektionerna var pedagogiska

* 9. Utbildningen låg på en bra nivå

* 10. Övriga tips och kommentarer

T