1. Jauniešu informācijas pakalpojumu lietotāji

Labdien!

Šī aptauja ir domāta Tev, ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Ar aptaujas palīdzību vēlamies uzzināt vai esi kādreiz izmantojis Jauniešu informācijas centrus vai to informācijas punktus, kā arī ko tu domā par to sniegto atbalstu un palīdzību.

Papildus vēlamies uzzināt tavus informācijas meklēšanas paradumus, piemēram, kāda veida informāciju parasti meklē, kādus informācijas avotus izmanto, kāda veida informācijas uztveres formām dod priekšroku un cik viegli vari piekļūt šiem informācijas avotiem. Pētījums tiek veikts, lai izprastu jauniešu informācijas lietošanas paradumus, lai varētu pilnveidot nodrošinātos informācijas pakalpojumus.

Aptauja tiek pildīta brīvprātīgi un sniegtā informācija ir konfidenciāla. Sniegtās atbildes ir anonīmas. Atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Rezultāti tiks izmantoti, lai pilnveidotu jauniešiem sniegto informācijas pakalpojumu kvalitāti. Atbilžu sniegšana aizņems apmēram 15 minūtes. 

Ja tev ir kādi jautājumi, lūgums sazināties ar tuvāko Jauniešu informācijas centru vai raksti projekta komandai gita.tillere@ljp.lv vai survey@eryica.org.

Liels paldies par veltīto laiku!

Projekta “Nākotnes jaunatnes informācijas rīki” komanda

* 1. Vai esi kādreiz izmantojis informācijas pakalpojumus jauniešiem (Jauniešu informācijas centrs/punkts, Jauniešu centrs, tiešsaistes informācija, sociālie mediji utt.)?

T