* 1. Stopień naukowy

* 2. Imię

* 3. Nazwisko

* 4. Instytucja

* 5. Adres e-mail

* 6. Tytuł referatu

* 7. Streszczenie

* 8. Współautorki/ współautorzy

T