Αξιολόγηση web-cast

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την ανταπόκρισή σας στο εξής πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμμετοχή σας στο web-cast.

Question Title

* 1. Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε άλλο web-cast;

Question Title

* 2. Σε μια κλίμακα από το 1-10 (1 = καθόλου ικανοποιημένος και 10 = απόλυτα ικανοποιημένοι), παρακαλούμε να αξιολογήσετε την απόλυτη ικανοποίηση σας από αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Βαθμολογία

Question Title

* 3.

Σε μια κλίμακα από το 1-10 (1 = διαφωνώ απόλυτα και 10 = συμφωνώ απόλυτα), αναφέρετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ήταν εύκολη η σύνδεση με τη διαδικτυακή συνάντηση / webcast χωρίς τεχνικές δυσκολίες
Μπορούσα να παρακολουθήσω και να ακούσω καθαρά
Τα θέματα των παρουσιάσεων ήταν σημαντικά και ενδιαφέροντα
*Τα πεδία Όνομα και Επώνυμο είναι προαιρετικά

Question Title

* 4. Παρακαλούμε συμπληρώστε πιο κάτω τα στοιχεία σας:

T