ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Υπολογισμός βαθμολογίας έγκρισης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Κάθε νέα επιχείρηση ή υφιστάμενη επιχείρηση χρειάζεται χρήματα κατά το ξεκίνημά της. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να αγοράσει εξοπλισμό, να διαμορφώσει τον χώρο εργασίας και να καλύψει το κόστος εμπορευμάτων .

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό αυτών των εναλλακτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν.

Υπολογίστε τις οικονομικές σας ανάγκες

Στο ξεκίνημα της επιχείρησής σας, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα businessplan. Αυτό καθορίζει το πως σκοπεύετε να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας και συμπεριλαμβάνει βασικές οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε πόσα χρήματα θα χρειαστούν για την έναρξη της επιχείρησής σας, για ποιο λόγο θα τα χρειαστείτε και τέλος πότε θα χρειαστείτε τα χρήματα αυτά.

Ο καλός σχεδιασμός θα σας διευκολύνει να συγκεντρώσετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Χρησιμοποιήστε το businessplan σας για να εξηγήσετε  την επιχείρησή σας στις τράπεζες και σε άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Ένα καλό σχέδιο βοηθά να πείσετε τους επενδυτές, ότι ξέρετε τι κάνετε και ότι αξίζει να ρισκάρουν τα χρήματα τους υποστηρίζοντας σας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη προσκόμιση των φυσικών φακέλων στους αρμόδιους τραπεζικούς φορείς.
Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.
οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν  σε κάθε δάνειο με σχέση: συνεργαζόμενη τράπεζα : 1,5 – ΤΕΠΙΧ II: 1  ή  60%-40% αντιστοίχως.


Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ:

Μεταποίηση - Εμπόριο - Υπηρεσίες - Τουρισμός
Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1)   Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

Υψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είναι:  Δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης, αγορά πρώτων υλών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, μισθοδοσίες προσωπικού, λειτουργικά κόστη.

2)   Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Υψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000
διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη,
καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023 εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Email: info@bsbusinesssolutions.com

Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Ύψος χρηματοδότησης που επιθυμείτε.

Question Title

* 3. Ποια είναι η κύρια δραστηριοτητα της επιχείρηση σας.

Question Title

* 5. Πότε έχετε κάνει έναρξη της επιχείρησης σας.

Question Title

* 6. Κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ.

Question Title

* 7. Νομική μορφή της επιχείρηση σας.

Question Title

* 8. Έχετε εργαζομένους στην επιχείρηση σας, αν ναι πόσους υπαλλήλους.

Question Title

* 9. Υπάρχει φορολογική ενημερότητα.

Question Title

* 10. Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα.

Question Title

* 11. Δύναται από την τράπεζα να ζητηθεί ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης, Υπάρχουν δικά σας κεφάλαια.

Question Title

* 12. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2015, 2016, 2017.

Question Title

* 13. Ποιες χρήσεις ήταν σε κερδοφορία.

Question Title

* 14. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα.

Question Title

* 15. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 16. Υπάρχουν καθυστέρησης τραπεζικών δανείων.

Question Title

* 17. Η επιχείρηση βρίσκεται για κάποιο θέμα στον Τειρεσία.

Question Title

* 18. Υπάρχουν ακίνητα προς εξασφάλιση, αν ναι τι είδους ακίνητο υπάρχει.

Question Title

* 19. Αν ναι Αναλύστε την επιφάνεια, και ποια είναι η χρίση των ακινήτων.

Question Title

* 20. Πόλη περιοχή των ακινήτων σας.

Question Title

* 21. Επιλέξιμες δαπάνες που θα ακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 22. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Question Title

* 23. NEWLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS.

Question Title

* 24. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη προσκόμιση των φυσικών φακέλων στους αρμόδιους τραπεζικούς φορείς.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο 2169004540 ή στο info@bsbusinesssolutions.com
 

T