Liên minh vì Sức khỏe Tâm thần của Trẻ em và Thanh thiếu niên ở Ontario (Ontario Coalition for Children and Youth Mental Health) là một mạng lưới đa ngành gồm các đối tác cấp tỉnh trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe tâm thần và chứng nghiện, y tế, y tế công cộng, công lý, dịch vụ cộng đồng và xã hội cũng như hoạt động nghiên cứu cùng với cha mẹ/người chăm sóc và thanh thiếu niên. Các thành viên của mạng lưới này có chung niềm đam mê là đảm bảo sức khỏe thể chất và tâm thần tốt nhất cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của các em ở Ontario. Đồng thời, mạng lưới cũng hợp tác với một số nhóm để phát triển các công cụ và nguồn hỗ trợ nhằm mở rộng kiến thức về sức khỏe tâm thần cho các bậc cha mẹ/người chăm sóc. Thông qua cuộc khảo sát này, chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu thêm về các lĩnh vực chủ đề mà quý vị quan tâm cũng như những ưu tiên của quý vị về cách thức tốt nhất để chia sẻ thông tin về sức khỏe tâm thần của trẻ em. Điều này sẽ giúp chúng tôi tạo ra các nguồn hỗ trợ mà đáp ứng được những nhu cầu của quý vị và làm việc với các đối tác là hội đồng trường học để chia sẻ những nguồn hỗ trợ đó với quý vị theo những cách thức mà quý vị thấy hữu ích nhất.

Xin lưu ý rằng việc hoàn thành bản khảo sát này là tự nguyện và các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ kín danh tính. Chúng tôi sẽ không hỏi tên của quý vị và những kết quả sẽ không được gắn với bất kỳ người trả lời cụ thể nào. Chúng tôi ước tính rằng quý vị sẽ mất 15-20 phút để hoàn thành cuộc khảo sát này.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về cuộc khảo sát hoặc cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong khi trả lời bản khảo sát, vui lòng liên hệ với CoalitionSurvey@opsba.org. Tất cả chúng ta đều mong muốn trẻ em và thanh thiếu niên phát triển tốt ở trường, ở nhà hoặc trong cộng đồng và chúng tôi biết rằng sức khỏe tâm thần và thể chất của các em đóng vai trò vô cùng quan trọng để đạt được điều đó. Thông qua việc trả lời bản khảo sát này, quý vị đang giúp Liên minh chúng tôi phát triển các nguồn hỗ trợ phù hợp với quý vị – những bậc cha mẹ/người chăm sóc của Ontario.

Bảng chú giải Thuật ngữ:

Cha mẹ/Người chăm sóc: Mỗi gia đình đều có những đặc điểm riêng. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ cha mẹ/người chăm sóc để chỉ bất kỳ người trưởng thành nào trực tiếp tham gia vào đời sống trong gia đình của một trẻ nhỏ/thanh thiếu niên.

Trẻ nhỏ: Ngoài câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin cơ bản là câu hỏi về tất cả trẻ em hoặc thanh thiếu niên trong hộ gia đình, bản khảo sát thường đề cập đến “con quý vị”. Quý vị có thể nghĩ đến bất kỳ, hoặc tất cả, các con của mình khi trả lời những câu hỏi trong bản khảo sát.

Sức khỏe Tâm thần: Sức khỏe tâm thần là một trạng thái cân bằng, khỏe mạnh về tâm thần, gi&uacu

Question Title

* 1. Tôi đồng ý với việc trả lời bản khảo sát này và việc những câu trả lời của tôi được ghi lại và chia sẻ với các thành viên của Liên minh để cung cấp thông tin cho hoạt động phát triển nguồn hỗ trợ liên quan đến việc mở rộng sự hiểu biết của cha mẹ/người chăm sóc về sức khỏe tâm thần thông qua các trường học ở Ontario.

T