Séasúr an Fhómhair 2020.  Céard é do bharúil?

Tá Coiste Chlub Scannán Sailearna ag pleanáil shéasúr an fhómhair 2020. Sa chomhthéacs dúshlánach agus neamhcinnte ina bhfuilimid go léir beidh athruithe i ndán dúinn ach, leis an bpleanáil cuí, táimid dóchasach go n-éireoidh le séasúr úr scannán sa tSeanscoil.  Agus muid i mbun pleanála ba mhaith linn cloisteáil óna baill reatha agus na hiar-bhaill a bhí inár dteannta sa tSeanscoil le cuid mhaith blianta anuas le gur féidir linn bhúr smaointe a chur san áireamh.   Más maith leat cabhrú linn líon an suirbhé gearr seo ina mbeidh deis agat do smaointe a chur in iúl.

The Club Scannán Sailearna committee are currently planning the Autumn 2020 season.  Given the challenging and uncertain context in which we find ourselves things are going to be different but we are confident that with the appropriate planning our members can enjoy another successful season of films in the Seanscoil.  As we plan a way forward we would like to hear the views of as many current and past club members as possible.  If you would your views taken into account please take a few minutes to complete this short survey in which you can share your thoughts. 

Question Title

* 1. Ar tháining tú go rialta ag na scannán a bhí á thaispeáint sa tSeanscoil le cúpla bliain anuas? / Have you been attending the Club Scannán screenings regularly in the last year or two?

Question Title

* 2. An dtógann tú ballraíocht an tséasúir go hiondúil? /
Do you normally take out season membership?

Question Title

* 3. Muna thógann tú ballraíocht séasúir go hiondúil, cé mhéid scannán a fheiceann tú linn? If you don't usually take out a season membership how many films do you attend?

Question Title

* 4. Ar mhaith leatsa séasúr úr scannán á fheiceáil an fhómhair seo (2020) agus an mbeifeá sásta a bheith i láthair? / Would you like to see an Autumn Season of films in the Seanscoil this year (2020) and would you be happy to attend?

Question Title

* 5. Má bhíonn treoirlínte reatha an rialtais i bhfeidhm ag an am, an mbeidh tú compórdach ag breathnú ar scannán sa tSeanscoil i bhFómahir 2020? / If all the then current government guidelines are in place, would you feel comfortable attending a screening in the Seanscoil in Autumn 2020?

Question Title

* 6. Faoi láthair níl mascanna éigeantach i bpictiúrlanna.  An mbeifeá sásta masc a chaitheamh le linn scannáin? Céard faoi daoine eile sa seomra? / At this time masks are not mandatory in cinemas. Would you be willing to wear a mask for the duration of a screening? What about others in the room?

Question Title

* 7. An mbeifeá sásta ballraíocht a thógáil amach ag tús shéasúr an fhómhair 2020? / Would you be satisfied to take out season membership at the start of Autumn 2020?

Question Title

* 8. Má tá tú ag súil le teacht an fhómhair seo an mbeidh tu ag teacht le éinne eile ó do theaghlach féin? Má bhíonn cé mhéid duine a bheidh leat? / If you hope to be with us this Autumn will you be in a group from your own household?  If so how many people will be with you?

Question Title

* 9. An bhfuil fhios agat ar líon éinne eile ó do theaglach an ceistneoir seo? / Are you aware of anyone else in your household completing this questionaire?

Question Title

* 10. Úsáid an spás seo le aon cheo eile a roinnt linn  / Use this space to share your thoughts with us

0 of 10 answered
 

T