Spørreundersøkelse av unde voksne i HS familier

Denne undersøkelsen tar sikte på å samle informasjon om behovene til dem I fare, de som er genbærere eller de familiemedlemmene som har vært I fare, men som ikke bærer HS mutasjonen. Dette gjelder ikke personer som har utvedtydelige tegn på HS. Dataene vil bli brukt til å hjelpe EHDN Young Adult Working Group (YAWN, www.euro-hd.net)) til å fokusere sin virksomhet til fordel for unge voksne I familier med Huntington sykdom.

T