PANIMULA

Magandang araw!


Ang Development Academy of the Philippines (DAP) kasama ang Kagawaran ng Transportasyon (DOTr) at ang mga sangay na katuwang nito ay nagsasagawa ng proyekto patungkol sa pagkilala sa Gender and Development (GAD) sa sektor ng transportasyong panlupa.  Ang proyekto ay naglalayon na higit pang patatagin at palawakin ang mga programa, imprastraktura at serbisyo na nai-aambag ng sasakyang panlupa patungo sa pagsisikap na maging sensitibo at tumutugon sa kasarian.

Partikular nito, and proyekto ay maglalayong:
1. Lumikha ng pagkakilanlan sa kasarian ng mga kliente sa sector ng transportasyong panlupa ng DOTr sa pamamagitan ng LTO,LTFRB at MRT upang tukuyin ang kanilang iba’t-ibang uri ng transportasyon, pangangailangan at mga balakid.
2. Magtatag ng malawak na daan at paggamit ng transportasyon at mga serbisyo
3.Tukuyin ang napapanahong isyu at interes sa paggamit ng serbisyo sa isang tiyak na transportasyong panlupa ng ibat-ibang kasarian (MRT at mga bus);
4.Tukuyin ang hangganan na nai-aambag ng kasalukuyang sistema ng transportasyon ng MRT at bus sa pagkakapantay-pantay ng kasarian; at,
5. Maglatag ng pangkalahatang tagubilin sa paglikha ng sektor ng transportasyong panlupa na sensitibo sa kasarian at tumutugon.

Kaugnay nito, nais naming hingin ang inyong partisipasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa isang online questionnaire. Ang buong surbey ay maaring makumpleto sa loob ng 30 minuto. Ito ay walang nakatakdang oras at walang tama o maling sagot sa mga katanungan sa surbey. Hinihikayat namin ang sasagot na ito ay sagutin ng buong katapatan. Makakatiyak na ang lahat ng impormasyon na maibabahagi ay mananatiling kompidensyal.

Kung merong katanungan, maaring kapanayamin ang grupo na tagapagsiyasat sa detalyeng nakatala sa ibaba..

Maraming Salamat


Gender Profiling Project Team
Development Academy of the Philippines
San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City
Tel. no.: (02) 631-2131 or 631-2169
Email address: dotr.gendersurvey2017@gmail.com

T