Ankieta o młodych ludziach z rodzin dotkniętych HD

Celem tej ankiety jest zebranie informacji o potrzebach ludzi z grupy ryzyka, nosicieli genu powodującego HD lub tych, którzy byli w grupie ryzyka, ale zostali zdiagnozowani negatywnie. Ankieta NIE jest przewidziana dla ludzi z jednoznacznymi objawami HD. Zebrane dane będą pomocne Młodzieżowej Grupie Roboczej należącej do EHDN (EHDN Young Adult Working Group – YAWG, www.euro-hd.net), która dzięki temu będzie mogła skupić część swoich działań na młodych z rodzin dotkniętych HD.

T