Tham khảo ý kiến về website mới của Hải quan Đồng Nai

Cám ơn quí vị, các doanh nghiệp đã dành chút thời gian quí báu đế góp ý cho trang web của chúng tôi. Những đóng góp khách quan của quí vị sẽ giúp chúng tôi cải tiến trang web và phục vụ doanh nghiệp được tốt hơn.

* 1. Bạn vào website Hải quan Đồng Nai để tìm kiếm

* 2. Theo bạn trang web cần phải cải tiến các mục

* 3. Đánh giá về nội dung website Hải quan Đồng Nai theo bạn

* 4. Mục nào bạn thường xuyên tham khảo trên trang web

T