ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในวงการสำรวจ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา คือ "ความคิดเห็นของคุณ"

เพราะทุกความคิดเห็นของคุณ คือแรงผลักดันให้เราพัฒนาและก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ ไม่ใช่เพียงผู้จัดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น

กรุณาทำการตอบแบบสอบถามตามความจริง เพื่อให้เราได้มีโอกาสพัฒนา และต่อยอดสินค้าและบริการ จากความคิดเห็นของคุณ เพื่อประโยชน์ของคุณในการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ

Question Title

* 1. โดยรวมแล้วคุณมีความพอใจกับบริษัทของเรามากน้อยเพียงใด

Question Title

* 2. คำใดต่อไปนี้ที่คุณคิดว่าใช้ในการอธิบายความรู้สึกที่คุณได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด

Question Title

* 3. สินค้าที่เราจัดจำหน่ายตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีมากแค่ไหน

Question Title

* 4. คุณจะให้คะแนนสินค้าที่ได้รับจากทางบริษัทอย่างไร

Question Title

* 5. คุณจะให้คะแนนบริการที่ได้รับจากทางบริษัทเท่าไร

Question Title

* 6. คุณจะให้คะแนนความคุ้มค่ากับการเลือกใช้สินค้าจากทางบริษัทเราอย่างไร

Question Title

* 7. คุณจะให้คะแนนการตอบคำถามหรือการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางต่างๆ อย่างไร

Question Title

* 8. คุณเป็นลูกค้าของบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด มานานแค่ไหนแล้ว

Question Title

* 9. คุณมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่อยากจะบอกเราไหม

Question Title

* 10. ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน บริษัทขอน้อมรับและนำข้อแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาในอนาคต คุณสามารถร่วมลุ้นของขวัญปีใหม่ โดยการกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน และ กดเสร็จสิ้น

0 of 10 answered
 

T